Αρχική Σελίδα
Καλωσορίσατε

...Έξι χρόνια και κάτι μετά τη λειτουργία του Καλλινίκειου Δημοτικού Μουσείου Αθηένου.

Έξι χρόνια και κάτι, ταξιδευτές και οδοιπόροι, παιδιά σκαρφαλωμένα στην αγκαλιά της μητέρας και αμέτρητα άλλα αεικίνητα, όμορφα νιάτα, άνθρωποι που μετριάζουν το βάρος σε ένα τρίτο ξύλινο πόδι. Όλοι δέχονται το καλωσόρισμά μας και μετατρέπονται σε κοινωνούς του μουσειακού κόσμου.

Ο κόσμος αυτός δημιουργείται και διαδικτυακά, καταργώντας φραγμούς και αποστάσεις. Ένα δικτυακό λοιπόν καλωσόρισμα απευθύνουμε σε εσάς, φίλους, γνωστούς και αγνώστους, τωρινούς και μελλοντικούς.

Νόνη Παπουή Παπασιάντη, Έφορος Μουσείου
4 Σεπτεμβρίου 2015

Footer
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.